Projekt Rok Venkova 2017 si klade za cíl podpořit rozhodující skupiny podnikatelů v obcích do tří tisíc obyvatel a motivovat je zakládat a udržovat provozovny na venkově. Hlavním organizátorem projektu je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR [1]ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR [2], řemeslnými a zemědělsko-potravinářskými profesními spolky a zájmovými sdruženími podporujícími aktivity na venkově. Tyto subjekty chtějí svými aktivitami v letošním roce přispět k rozvoji podnikatelského ruchu na venkově, posílit tím jeho udržitelnost a v důsledku tak i vyváženost a nezávislost tuzemské ekonomiky.

Hlavní pilíře a zaměření Roku venkova 2017:

  • …a teď česky
  • Fandíme řemeslu!
  • Malý obchod a gastro
  • Rodinná firma a farma
  • Svou cestou

Plošné aktivity Roku venkova 2017 napříč projekty

Zahajujeme cílenou legislativní podporu drobných podnikatelů a malých zaměstnavatelů v obcích do tří tisíc obyvatel a v ohrožených obcích, a to na bázi daňových a sociálních benefitů. Ve spolupráci se státními finančními organizacemi připravujeme specifické záruční a úvěrové nástroje pro všechny typy podnikání na venkově. Společně s více jak třiceti zapojených zástupců podnikatelských spolků zorganizujeme a podpoříme desítky regionálních akcí na zviditelnění malého podnikání v obcích, chystáme řadu vzdělávacích programů a několik odborných konferencí k problematice současného venkova. Další důležitou výzvou letošního roku bude zpracování věrohodné analýzy podnikání na venkově, které bude uskutečněno s podporou klíčových resortů a ČSÚ. Ve spolupráci s vysokými školami bude zpracován průzkum s následnou veřejnou diskusí na témata úrovně drobných podnikatelských služeb v obcích a zaměstnanosti na venkově. Celá letošní kampaň pak bude doprovázena mediálním zviditelněním konkrétních podnikatelů z malých obcí, mj. se ve spolupráci s Českou televizi připravují TOULKY ZA PODNIKATELI NA VENKOVĚ, navazující na úspěšný pořad Roku řemesel 2016 Toulky za cechy a řemesly, kampaně budou probíhat rovněž v celoplošných rozhlasových stanicích a dále v denících s celostátním dosahem.

Navazujeme tím na Rok řemesel 2016, kterým jsme zahájili rozsáhlou debatu nad stavem českých řemesel a snahu o jeho nápravu.

 

Rok venkova 2017 Mistři řemesel

Mistři řemesel

Po celý rok 2016 představujeme spotřebitelům jednotlivé řemeslné profese, ve velkých mediálních kampaních navádíme, jak vybírat svého řemeslníka, v jakých cenových relacích se jejich služby pohybují, jak porovnávat kvalitu nebo třeba jak přistupovat k reklamacím. K tomu byl ve spolupráci se společností Mediatel spuštěn největší tuzemský řemeslný web www.mistriremesel.cz zaměřený na koncového spotřebitele.

Tento portál je založen na interaktivním vyhledávání řemeslníků ve všech klíčových profesích, přičemž každý zákazník si může zadat svoji polohu a poptávaného řemeslníka nebo provozovnu a v jednoduchém grafickém rozlišení dostane obratem informaci o nejbližším dodavateli včetně referencí na členy cechů a společenstev. Web slouží zákazníkům i k vyřizování reklamací s garancí AMSP ČR a konkrétních cechů.