O projektu

…a teď česky: AMSP ČR mobilizuje k nákupu regionálních produktů

Využívání regionálních potravin a surovin pro jejich výrobu se musí stát celospolečenským tématem. Prestiží nebude konzumovat a vyrábět potraviny z cizích destinací, ale využívat lokálních zdrojů. Pomáháme tím nejen našim pěstitelům a producentům, ale zachováváme tím ráz naší krajiny a přirozený ruch venkova.  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR za podpory Ministerstva zemědělství a rozhodujících profesních spolků realizovala v rámci projektu Potravinářská a zemědělská řemesla, propagace regionálních produktů a bioproduktů, velkou kampaň k podpoře nákupu regionálních potravinářských výrobků.

Kampaň „…a teď česky“ organizovala AMSP ČR společně s Ovocnářskou unií ČR, Českým svazem zpracovatelů masa, Zelinářskou unií Čech a Moravy, Svazem vinařů ČR, Asociací kuchařů a cukrářů ČR, Asociací výrobců lahůdek, Českým svazem pivovarů a sladoven, Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů ČR a Rybářským sdružením ČR. Akce byla součástí největší podnikatelské aktivity 2016, Roku řemesel, ve kterém byly zapojeny všechny rozhodující profesní spolky, a který byl podporován kraji, školami a desítkami dalších institucí.  Záštitu nad Rokem řemesel převzal osobně prezident ČR Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr zemědělství Marian Jurečka, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Generálními partnery byli Komerční banka, Mediatel, Citroën a Mafra.

Do kampaně „…a teď česky“ AMSP ČR zapojila postupně všechny důležité domácí producenty, obchodníky a jejich profesní zástupce, kteří využívají domácích surovin jako hlavní zdroj pro výrobu, obchod nebo přípravu potravin a pokrmů nebo kteří jsou jejími pěstiteli. Cílovým segmentem kampaně byly i školy, žáci a jejich rodiče. Společně s povinnými dílnami na základní škole, což byl jeden z hlavních požadavků aktivit Roku řemesel, se rozjela i jednání o kombinaci tohoto předmětu s tzv. pozemky, což bývalo v minulosti automatické. Začal totiž růst zájem školáků o zemědělské, potravinářské a pěstitelské obory, kam je připraveno podle průzkumu AMSP ČR nastoupit až 10 % dětí ukončujících druhý stupeň ŽS. Doposud byl trend klesající.

Společná kampaň pokračovala v roce 2017 Rokem venkova, který AMSP ČR společně s Ministerstvem zemědělství připravila jako hlavní celospolečenskou aktivitu roku, a jehož cílem byla masivní podpora podnikání v obcích a na venkově a zahájení diskuse nad hlavními předpoklady udržení ruchu na venkově.

Podpora lokálních producentů, zemědělských podnikatelů, ekologických zemědělců a bio producentů je pro AMSP ČR dlouhodobě jednou z prioritních oblastí, které se kontinuálně věnuje. Do současnosti byla uskutečněna celá řada důležitých počinů a akcí směřujících na podporu zemědělství a českého venkova. To vše za výrazné podpory ze strany Ministerstva zemědělství. Jednalo se jak o propagační akce s cílem ovlivnit pozitivním směrem spotřebitelské chování, tak o vzdělávací aktivity pro cílové skupiny českých drobných zemědělců, ekologických farmářů a prvovýrobců bio produktů. Výsledky naší práce si můžete najít na těchto webových stránkách.


Projekty podpořené ze strany Ministerstva zemědělství:

2020 – Podpora vzdělávání a propagace pro další rozvoj ekologického zemědělství, zvýšení produkce biopotravin a efektivity jejich distribuce v rámci zemědělské platformy AMSP ČR

2018 – „…A TEĎ ČESKY“ – Podpora vzdělávacích aktivit a propagace regionálních zemědělských produktů v rámci platformy pro lokální pěstitele a producenty.

2017 – Podpora propagace a vzdělávacích aktivit v oblasti regionálních produktů  a ekologického zemědělství v rámci programu Rok venkova 2017

2016 – Potravinářská a zemědělská řemesla – propagace regionálních produktů a bioproduktů, v rámci programu Roku řemesel 2016

mze


Poslechněte si rádiové spoty na podporu našich regionálních producentů:


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /disk_1/www/cz/atedcesky/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405