O projektu

…a teď česky: AMSP ČR mobilizuje k nákupu regionálních produktů

Využívání regionálních potravin a surovin pro jejich výrobu se musí stát celospolečenským tématem. Prestiží nebude konzumovat a vyrábět potraviny z cizích destinací, ale využívat lokálních zdrojů. Pomáháme tím nejen našim pěstitelům a producentům, ale zachováváme tím ráz naší krajiny a přirozený ruch venkova.  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR za podpory Ministerstva zemědělství a rozhodujících profesních spolků spouští v rámci projektu Potravinářská a zemědělská řemesla, propagace regionálních produktů a bioproduktů, velkou kampaň k podpoře nákupu regionálních potravinářských výrobků.

Kampaň „…a teď česky“ organizuje AMSP ČR společně s Ovocnářskou unií ČR, Českým svazem zpracovatelů masa, Zelinářskou unií Čech a Moravy, Svazem vinařů ČR, Asociací kuchařů a cukrářů ČR, Asociací výrobců lahůdek, Českým svazem pivovarů a sladoven, Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů ČR a Rybářským sdružením ČR. Akce je součástí největší podnikatelské aktivity 2016, Roku řemesel, ve kterém jsou zapojeny všechny rozhodující profesní spolky, a který je podporován kraji, školami a desítkami dalších institucí.  Záštitu nad Rokem řemesel převzal osobně prezident ČR Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr zemědělství Marian Jurečka, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Generálními partnery jsou Komerční banka, Mediatel, Citroën a Mafra.

Do kampaně„…a teď česky“ hodlá AMSP ČR zapojit postupně všechny důležité domácí producenty, obchodníky a jejich profesní zástupce, kteří využívají domácích surovin jako hlavní zdroj pro výrobu, obchod nebo přípravu potravin a pokrmů nebo kteří jsou jejími pěstiteli. Jejich provozovny budou označeny a zahájí se celoplošná kampaň pro jejich podporu. Cílovým segmentem kampaně budou i školy, žáci a jejich rodiče. Společně s povinnými dílnami na základní škole, což je jeden z hlavních požadavků aktivit Roku řemesel, se rozjíždějí i jednání o kombinaci tohoto předmětu s tzv. pozemky, což bývalo v minulosti automatické. Začíná totiž růst zájem školáků o zemědělské, potravinářské a pěstitelské obory, kam je připraveno podle průzkumu AMSP ČR nastoupit až 10% dětí ukončujících druhý stupeň ŽS. Doposud byl totiž trend klesající. Podíl nových žáků oboru pekař za posledních deset let klesnul o 44%, v oboru řezník uzenář dokonce o 60%. V oboru sladovník – pivovarník je situace dokonce již taková, že v roce 2015 nenastoupil do tohoto oboru ani jeden žák, zatímco v roce 2005 to bylo alespoň ještě 14 dětí. S demografickým poklesem tak koresponduje jedině obor cukrář, který za posledních deset let vykazuje úbytek 27%, což ale v poměrně velkém oboru činí pokles o 362 žáků, kteří dnes na trhu práce chybí.

Společná kampaň bude pokračovat v roce 2017 Rokem venkova, který AMSP ČR společně s Ministerstvem zemědělství připravuje jako hlavní celospolečenskou aktivitu příštího roku, a jehož cílem bude masivní podpora podnikání v obcích a na venkově a zahájení diskuse nad hlavními předpoklady udržení ruchu na venkově.

 
Rok venkova 2017  

Ministr zemědělství Marian Jurečka uvádí:

„Začíná se ukazovat, že nejen cena, ale i kvalita a příběh konkrétní potraviny, tedy, kde a kým byla vyrobena a z jakých surovin, ovlivňuje rozhodování zákazníka, zda si výrobek koupí. Chtěl bych, aby se stalo věcí prestiže, že lidé budou nakupovat více potravin českého původu. Každý z nás se již jistě přesvědčil, že čerstvější regionální potraviny mají zpravidla lepší chuť i cennější nutriční vlastnosti. Dalším důvodem, proč dát přednost regionálním potravinám, je podpora zaměstnanosti v regionech.“

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává:

„Cílem není dehonestovat zahraniční zboží, ale poukázat na to, že naše produkty jsou čerstvé, mají prokazatelný původ a že jejich využíváním podporujeme ráz naší krajiny, venkov a lokální producenty. Nechceme používat fráze o společenské odpovědnosti, ani nikoho nutit co má dělat, ale hodláme rozumnými argumenty přesvědčovat, že trendem je být více český. Mám-li být doslovný, společenskou prestiží by se mělo stát to, že se zákazník v restauraci zeptá na původ surovin, pokrmů a nápojů a objedná si to lokální. Doposud tomu bylo spíše naopak.“


Poslechněte si rádiové spoty na podporu našich regionálních producentů: