POZVÁNKA NA KURZ – Jak se stát úspěšným EKOFARMÁŘEM

28. 9. 2020

Tímto bychom Vás rádi pozvali na bezplatný kurz „Jak se stát úspěšným EKOFARMÁŘEM“. Kurz je určen pro farmáře, sedláky a ostatní soukromé zemědělce, vč. jejich zaměstnanců, kteří si chtějí osvojit nové kompetence pro oblast ekologického zemědělství a podpořit tak rozvoj a rozšíření vlastní ekologické produkce biopotravin a bioproduktů a jejich odbytu a prodeje na lokálních trzích.  Kurz posílí i podnikatelského myšlení a konkurenceschopnost zemědělců, vytvoří podmínky pro dosažení vyšší přidané hodnoty jejich produkce a podpoří jejich prosperitu a ekonomickou stabilitu.

Přihláškou a absolvováním kurzu můžete aktivně reagovat na zvýšený zájem zákazníků o lokální a specializované bioprodukty a biopotraviny i na zvýšený zájem o osobní přístup při vlastním prodeji. Vysoce prakticky vedený interaktivní výklad, praktická cvičení a řešení případových studií i exkurze Vám může pomoci i při řešení Vašich podnikatelských záměrů.  Absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

Obsah kurzu:

 • Ekologické zemědělství a ekologická produkce, ekofarmy;
 • Ekonomická životaschopnost a trh s biopotravinami;
 • Příprava podnikatelského záměru při vstupu na trh s biopotravinami;
 • Legislativa, registrace, dotace EZ;
 • Zásady produkce, přepravy, skladování i dovozu ekologických produktů;
 • Hygiena výroby a prodeje;
 • Marketing lokálních bioproduktů a biopotravin, marketingová komunikace faremních zpracoven;
 • Prodej lokálních bioproduktů a biopotravin, formy, metody, způsoby a organizace prodeje;
 • Cenotvorba a ekonomika prodeje, legislativní problematika;
 • Obchodní a prodejní komunikace a prezentace;
 • Inspirativní příklady dobré praxe.

Délka kurzu, termíny:

Kurz je pětidenní a skládá se z 2 dvoudenních soustředění a jednodenní exkurze. Je vypsán ve třech samostatných bězích v následujících termínech:

terminy

Místo konání:

Pro účastníky je zajištěno občerstvení i ubytování.

Účast v kurzu je ZDARMA! Kurz je finančně podpořen Ministerstvem zemědělství v rámci projektu „…a teď česky!“ realizovaného Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Přihlášky viz příloha prosím zasílejte e-mailem do 1.11.2020 na:

INSTITUT INPRO, a.s., 110 00 Praha 1, Samcova 1177/1,

Ing. Jiří Imlauf | im@i2000.cz, | +420 603 433 110 nebo

Ing. Martina Belásová | martina.belasova@i2000.cz |+420 721 659 287.


mze
Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /disk_1/www/cz/atedcesky/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405