Hejtman ocenil Zlatou šupinou Jana Hůdu

10. 1. 2017

Jan Hůda, prezident Rybářského sdružení ČR, obdržel Cenu hejtmana za celoživotní přínos, propagaci i práci pro jihočeské rybářství. Zlatou šupinu převzal od hejtmana Jiřího Zimoly u příležitosti oslav 98. výročí vzniku samostatného československého státu 28. října 1918. Slavnostní ceremoniál se odehrál ve středu 26. října v prostorách bývalé zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou, kde nyní sídlí Alšova jihočeská galerie. Celkem bylo uděleno 6 ocenění, která vzešla z nominací, které lidé během letošního roku zasílali na krajský úřad. O konečném seznamu oceněných osobností rozhodla Rada kraje. Zimola v souvislosti s udělováním zlaté šupiny připomněl, že 28. říjen je nejvýznamnější národní svátek a Jihočeský kraj by dnes nebyl takovým, jakým je, pokud by v něm nežili lidé, kteří se svými mimořádnými činy a celoživotní prací významným způsobem zasloužili a zasluhují o jeho rozvoj a dobré jméno. „Za to jim patří poděkování nás všech,“ doplnil hejtman. Udílení Ceny hejtmana se konalo již počtvrté a celkem ji již získalo 29 osobností. Zlatá šupina byla vybrána proto, že představuje pomyslný symbol štěstí a koresponduje s rybářstvím, kterým je Jihočeský kraj proslulý.

 

Odkaz na rybářský věstník – http://www.cz-ryby.cz/files/rybnik%20prosinec-0.pdf

Hejtman ocenil Zlatou šupinou Jana Hůdu