Dřevorubec junior 2016

28. 6. 2016

Tradiční soutěž mladých dřevorubců v práci s motorovou pilou Dřevorubec Junior 2016 proběhla pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky v posledním dubnovém týdnu v areálu Střední lesnické školy a SOU Křivoklát, Písky. Tentokrát se zúčastnilo 36 týmů z 18 škol a šesti různých evropských zemí: České republiky, Bulharska, Srbska, Slovenska, Rakouska a Polska.

O škole, soutěžícím – vítězovi a  soutěži Dřevorubec junior 2016

Krátký profil školy

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště Křivoklát se nachází přímo v srdci křivoklátských hvozdů, obklopená ze všech stran pouze zdravými hlubokými lesy CHKO Křivoklátsko. Není náhodou, že že tyto lesy si zamilovali jak čeští králové, kteří jezdili na hrad Křivoklát za loveckými kratochvílemi, tak i čeští prezidenti, využívající nedalekou Lánskou oboru. Výuka lesnictví má na Křivoklátě dlouhou tradici. Již roku 1838 zřídil fürstenberský lesmistr Ing. Jan Gintl se souhlasem majitele místního panství, knížete Karla Egona II. Fürstenberga, soukromou revírnickou školu. Kníže Karel Egon daroval škole do vínku pozemky v křivoklátské místní části Amalín. Zde hned v roce 1839 vyrostla škola s internátem pro 70 žáků. V roce 1951 vzniklo asi 3 kilometry za Křivoklátem v místní části Písky školicí středisko státních lesů. Unikátní prostředí se přímo nabízelo pro lesnickou školu, a tak se Krajský národní výbor roku 1961 rozhodl zřídit v místě nevelké učiliště, zajišťující výuku tehdy dvouletého učebního oboru lesař. Vyučované obory od 60. let postupně přibývaly, zaměření na lesnictví a přírodovědné obory však již škole zůstalo. V současné době zde probíhá výuka maturitních oborů Lesnictví a Ekologie a učebních oborů Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Truhlář.

 

Profil studenta (výherce soutěže Dřevorubec junior ČR) – David Jordák

David Jordák se na naší škole vždy řadil mezi žáky s nadprůměrnými výsledky, zejména v odborných lesnických předmětech. Během odborného výcviku při práci s motorovou pilou či při obsluze traktoru podává skutečně špičkové výkony, k práci přistupuje svědomitě a pečlivě. Zájem o práci v lese v něm již od dětství pěstoval jeho otec, který jej spolu se starším bratrem často brával na výpomoc do lesa. David je soutěživý typ, již ve druhém ročníku se aktivně zúčastňoval dřevorubeckých soutěží v ČR i v zahraničí a na soutěžní disciplíny se připravuje i ve svém osobním volnu

 

Profil oboru lesní mechanizátor

Učební obor Lesní mechanizátor je vlajkovou lodí Střední lesnické školy Křivoklát. Byl příčinou založení školy a za více než půl století zde byly péčí zkušených mistrů vychovány stovky mladých dřevorubců. I když se práce dřevorubce s rozvojem techniky za půl století radikálně proměnila, v zásadě se náplň výuky stále týká tradičních činností jako práce při obnově a ochraně lesa, pěstování lesů, těžba, manipulace a soustřeďování dříví. Naši absolventi si od nás obvykle odnášejí také osvědčení pro práci s motorovou pilou, křovinořezem a pro sběr reprodukčního materiálu, získají řidičský průkaz na traktor a naučí se ovládat vyvážecí soupravu či tažné koně.

Soutěž – závěrečná zpráva z akce Dřevorubec junior 2016

Tradiční soutěž mladých dřevorubců v práci s motorovou pilou Dřevorubec Junior 2016 proběhla pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky v posledním dubnovém týdnu v areálu Střední lesnické školy a SOU Křivoklát, Písky. Tentokrát se zúčastnilo 36 týmů z 18 škol a šesti různých evropských zemí: České republiky, Bulharska, Srbska, Slovenska, Rakouska a Polska

Soutěžilo se 28. a 29. dubna v těchto disciplínách: výměna řetězu, kombinovaný řez, přesný řez, odvětvování a kácení. Na řádný průběh v souladu s mezinárodními pravidly dohlíželi rozhodčí ze zúčastněných škol. Pro návštěvníky z řad široké veřejnosti potom byly připraveny i doprovodné soutěže jako hod sekyrou, práce s břichatkou či střelba na laserové střelnici.

I přes nepříliš příznivé počasí se na soupeřící dřevorubce přijelo podívat množství diváků – spolužáků, rodičů a příbuzných, místních obyvatel nebo odborné veřejnosti. Přítomni byli též zástupci Středočeského kraje, Lesů České republiky s.p. Hradec Králové a ostatních sponzorů, kteří se zhostili předávání cen vítězům.

Nejlepším dřevorubcem letošního ročníku se stal rakouský soutěžící Thomas Tuppinger, jako druhý se umístil místní borec David Jordák, třetí místo obsadil Filip Hille z Frýdlantu.

Tato soutěž byla však zároveň i mistrovstvím ČR v juniorské kategorii. Reprezentant SLŠ a SOU Křivoklát David Jordák se tak stal juniorským mistrem republiky a byl spolu s Filipem Hille a Tomášem Jánou z Frýdlantu kvalifikován na mistrovství ČR v práci s motorovou pilou, pořádané 18. června Vojenskými lesy a statky, s. p. ve Skelné huti.

V pořadí družstev obsadili první místo skvěle připravení závodníci z rakouského Litzlhofu, těsně následovaní týmem z Frýdlantu a slovenského Tvrdošína. Čtvrté a páté místo patřilo domácím družstvům SLŠ a SOU Křivoklát.

Přestože se museli pořadatelé a závodníci vypořádat i s dešťovými a sněhovými přeháňkami, celá akce proběhla hladce a v přátelském duchu. Zúčastnění žáci si tak odvezli domů kromě věcných cen také důležité zkušenosti s kolegy z jiných evropských škol.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /disk_1/www/cz/atedcesky/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405