75. průzkum AMSP ČR: Využívání moderních technologií malými zemědělci a jejich přístup k digitalizaci (Farma 4.0)

20. 8. 2019

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos zrealizovala již 75. průzkum, tentokrát zaměřený na digitalizaci zemědělských podnikatelů – problematiku FARMA 4.0. Cílovou skupinou výzkumu byli majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních zemědělských podniků od 1 do 250 zaměstnanců i OSVČ soukromě hospodařící zemědělci. Metodou výzkumu bylo CATI telefonické dotazování, přičemž sběr dat proběhl v únoru tohoto roku, 2019. Výzkumným nástrojem byl strukturovaný dotazník o délce cca 9 minut. Průzkumu se celkově zúčastnilo 100 podnikatelských subjektů z toho 30 OSVČ, 70 firem.

results_75_research

Kompletní výsledky 75. průzkumu naleznete zde.